Coaching Jeździecki
warsztaty i szkolenia uzupełniające dla instruktorów

EleganSe

„Nauka jest jak niezmierne morze, im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony.”

                                                                                                             Stefan Żeromski

Coaching Jeździecki

warsztaty i szkolenia uzupełniające dla przyszłych i obecnych instruktorów

Projekt przeznaczony jest dla osób pracujących w zawodzie instruktora, dla osób planujących przystąpić do egzaminów instruktorskich oraz dla wszystkich tych, którzy chcą rozwinąć lub wzbogacić swój warsztat trenerski.

Szkolenie koncentruje się na doskonaleniu kompetencji miękkich (psychospołecznych, interpersonalnych), które w pracy instruktora mają kluczowy wpływ na postawy i zaangażowanie jeźdźców. Jednocześnie szkolenie wzmacnia obszar kompetencji twardych (specjalistycznych z dziedziny jeździectwa), dając tym samym szansę rozwoju i możliwość zdobycia wyjątkowych umiejętności.

Jeśli chcesz:

 • poznać podstawy coachingu jeździeckiego
 • przygotować się do kursu instruktorskiego
 • poszerzyć swoją wiedzę z zakresu prowadzenia treningów
 • zgłębić odpowiednie metody nauczania, biorąc pod uwagę indywidualność klienta
 • projektować ambitne i pełne wyzwań plany treningowe
 • dowiedzieć się jak radzić sobie w trudnych sytuacjach treningowych
 • poznać zasady przekazywania konstruktywnej informacji zwrotnej, czyli jak oceniać i jednocześnie motywować do zmian zachowań swoich klientów
 • nauczyć się zamieniać oczekiwania i obiekcje klientów na wartość dodaną treningu
 • dowiedzieć się jak motywować jeźdźca, konia i siebie do treningów, czyli jak budować zaangażowanie, skupienie i wytrwałość
 • rozwinąć umiejętności zapobiegania niepożądanym sytuacjom i zadbania o bezpieczeństwo jeźdźca, konia, siebie i otoczenia
 • poznać zasady pozytywnej komunikacji, czyli jak mówić, aby Cię słuchano i jak aktywnie słuchać
 • nauczyć się stopniować sygnały i wymagania z uwzględnieniem ograniczeń jeźdźca i konia
 • umieć lepiej radzić sobie z emocjami
 • wzmocnić własną świadomość w trakcie prowadzenia treningu
 • dowiedzieć się jak budować markę osobistą „personal branding”

to te warsztaty są dla Ciebie !

Jeździectwo jest wspaniałą dyscypliną pod warunkiem, że to co osiągasz nie dzieje się kosztem szczęścia i porozumienia między ludźmi a końmi. Solidne podstawy wymagają czasu, a świadomość możliwości psycho-fizycznych jeźdźca i konia jest kluczowa w prowadzeniu treningów.

Instruktor jazdy konnej powinien cechować się wysokim poziomem kompetencji, nie tylko z zakresu wiedzy o samym sporcie, ale przede wszystkim umiejętnością przekazywania jej w taki sposób, aby była czytelna, merytoryczna i motywowała podopiecznych do rozwoju, stawiając zawsze na pierwszym miejscu bezpieczeństwo. Nauka jazdy konnej to odpowiedzialność za zdrowie psychiczne i fizyczne jeźdźca, konia oraz swoje. Warto pamiętać, że postawa i nastawienie instruktora bezpośrednio przekłada się na odbiorców. Należy zatem dbać również o swoją higienę umysłu.

Podczas szkolenia przećwiczysz, rozwiniesz i wzmocnisz:

 • pewność siebie i empatię
 • wiedzę z zakresu prowadzenia treningów
 • skuteczność przekazywania wiedzy w sposób asertywny, ale nieinwazyjny
 • dbałość o swoją higienę umysłu z jednoczesnym poszanowaniem oczekiwań klientów i pracodawców
 • panowanie nad emocjami
 • samoświadomość i uważność na proces
 • skuteczną komunikację, w tym umiejętność aktywnego słuchania
 • wystąpienia publiczne

Dodatkowo:

 • usystematyzujesz wiedzę
 • poznasz mechanizmy kierujące ludźmi
 • dostaniesz gotowe narzędzia w postaci algorytmów rozmów

Metodyka:

Szkolenie wykorzystuje szereg metod aktywizujących grupę w zależności od stopnia zaawansowania uczestników oraz długości procesu szkolenia. Metody te pozwalają na czynny udział osób w szkoleniu oraz dzielenie się między nimi dobrymi praktykami w zakresie tematyki szkolenia, refleksjami i wyciąganiem wniosków.  Zastosowane metody mają za zadanie prowadzić uczestników do wygenerowania pomysłów oraz zmian zachowań w swojej pracy tak, aby wpłynęły one na realizację zamierzonych celów.

Stosowane metody:

 • praktyczny trening z prowadzenia jazd konnych (samodzielnie poprowadzisz trening, w trakcie którego na bieżąco będziesz otrzymywać konstruktywne informacje zwrotne)
 • ćwiczenia w grupach, parach oraz zajęcia indywidualne
 • burze mózgów, dyskusje
 • praca ze zdjęciami i filmami
 • mini wykłady w sali, połączone z wymianą doświadczeń wszystkich uczestników
 • praca z kamerą (po wcześniejszej zgodzie)
 • informacje zwrotne od trenera i uczestników (omówisz swoje mocne strony i obszary do rozwoju)
 • PDW – plan działań wdrożeniowych (ustalisz z trenerem swój indywidualny plan działań wdrożeniowych, który zastosujesz po zakończeniu szkolenia)

Wszystkie te metody pozwolą Ci zweryfikować wiedzę teoretyczną w praktycznym treningu.

Ponadto,

Uzyskasz certyfikat ukończenia kursu „Coaching jeździecki”.

W kolejnych tygodniach, po zakończeniu szkolenia i wdrożeniu zmian, będziesz mieć możliwość konsultacji telefonicznej lub on-line oraz przesłania filmu obrazującego prowadzony przez Ciebie trening, który wspólnie przeanalizujemy.

To nie wszystko!

Dajemy Ci wyjątkową gwarancję „100% satysfakcji”. Oznacza to, że jeśli szkolenie nie spełni Twoich oczekiwań możesz powtórzyć bezpłatnie wybrane elementy szkolenia lub zrezygnować z udziału, a my zwrócimy Ci pieniądze.   

                                                                                                            Pobierz program zajęć    

                                                                                                           Sprawdź terminy szkoleń